Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.24.2021.MZ
Data zamieszczenia: 14.09.2021 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.09.2021 godz. 12:00
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE

Załączniki do pobrania