Komórki organizacyjne

Mapa komórek organizacyjnych MOPS

L.p. Nazwa Kontakt Lokalizacja
1. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1

Kierownik: Dorota Jałowiec

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (53.5 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (53.5 KiB)

 

 

Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa,
tel. 34 370 94 04

2. Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2

Kierownik: Sylwia Jeruzalem-Tomalska

Icon of wykaz ulic wykaz ulic (53.5 KiB), Icon of wykaz ulic wykaz ulic (380.4 KiB)

ul. Ks. Stanisława Staszica 10
42-202 Częstochowa,
tel. 34 344 49 44 – 47
3. Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor: Małgorzata Mruszczyk

Zastępca Dyrektora: Emilia Matyjaszczyk

Sekretariat
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,
tel. 34 372 42 16
4.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Michał Szlenk

KLAUZULE-INFORMACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH REALIZACJA PROJEKTU CZĘSTOCHOWA SILNA DZIELNICAMI

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,
tel. 34 372 42 53;e-mail: iod@mops.czestochowa.pl

 

5. Księgowość MOPS

Główny Księgowy: Joanna Małek

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,
tel. 34 372 42 00
6. Sekcja Organizacyjna

Kierownik: Marzena Garlicka-Żyła

 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,
tel. 34 372 42 12 – Kierownik
Zamówienia publiczne – tel. 34 372 42 38
7. Sekcja Informatyki

Kierownik: Marcin Maźniewski

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,
tel. 34 363 11 88
34 3724 255 – Kierownik
8. Sekcja Usług Środowiskowych
– Zespół ds. Usług Socjalnych,
– Zespół ds. Wsparcia Dzieci i MłodzieżyKierownik: Izabela Jaszcz
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,tel.34 3724 203 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
tel. 34 3724 258 lub 259 – pracownicy socjalni
tel. 34 3724 220 – stypendia i zasiłki szkolne,
tel. 34 3724 222 – domy pomocy społecznej,
pomoc w postaci dożywiania
tel. 34 3724 204 – ośrodki wsparcia
 9. Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik: Marzena Kowalczyk

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,
tel. 34 372 42 24
10. Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą

Kierownik: Agnieszka Wydymus

ul. Kopernika 4
42-217 Częstochowa,
tel. 34 311 70 52 / 34 311 70 53
11. Sekcja ds. Windykacji

Kierownik: Dariusz Wojtaszak

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa,
tel. 34 372 42 31tel. 34 372 42 41tel. 34 372 42 34
12. Biuro Projektów

Kierownik: Karolina Bilecka

 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa,
tel. 34 371 02 82
13. Sekcja Pracy Środowiskowej
Kierownik: Anna Lipińska
 ul. Kilińskiego 13
42-202 Częstochowa,
tel. 34 322 40 79
14. Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Kierownik: Agnieszka Romańska

 Aleja Niepodległości 20/22
42-216 Częstochowa,
tel. 34 363 18 19,
tel.: 34 363 95 06
15. Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Kierownik: Agnieszka Kowal-Smugowska

ul. Krakowska 34
42-202 Częstochowa,
tel. 34 324 38 22
16. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Kierownik: Agnieszka Krzemińska

Ośrodek funkcjonuje w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36.

Uwaga! Czasowo, w związku z remontem przylegającego budynku,
Centrum działa w innej lokalizacji:

ul. Legionów 50
42-202 Częstochowa,
tel. 34 361 59 43