Wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego

Wypożyczanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w celu ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób, które okresowo utraciły sprawność organizmu.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

O wypożyczenie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego może ubiegać się każda osoba potrzebująca, zamieszkała na terenie Miasta Częstochowy, która okresowo utraciła sprawność organizmu i wymaga stosowania wnioskowanego sprzętu. Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie, po podpisaniu umowy i wpłaceniu kaucji.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane przez cały rok, w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest dostępność wnioskowanego sprzętu.

Dokumenty które należy złożyć:
  • wypełniony druk wniosku (Icon of Wniosek o Wypożyczenie Sprzętu Wniosek o Wypożyczenie Sprzętu (262.9 KiB))
  • w przypadku wniosku o wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego, wymagane jest także zaświadczenie lekarskie wskazujące konieczność z jego korzystania
Miejsce złożenia dokumentów
  • Kancelaria MOPS, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
  • Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, al. Niepodległości 20/22
Dodatkowe informacje

MOPS nie świadczy usługi dowozu wypożyczonego sprzętu do miejsca zamieszkania osoby wypożyczającej sprzęt oraz transportu powrotnego. Obowiązek zapewnienia transportu oraz pokrycia jego kosztów w każdym przypadku spoczywa na osobie wypożyczającej sprzęt.

MOPS może odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności gdy:

  1. sprzęt jest niedostępny;

  2. wnioskodawca korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił sprzęt uszkodzony, zniszczony lub go zagubił, albo nie zwrócił sprzętu w ustalonym terminie.

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypożyczania sprzętu zawarte są w Regulaminie (Icon of Regulamin Funkcjonowania Wypożyczalni Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Regulamin Funkcjonowania Wypożyczalni Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego (72.0 KiB)).

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie utworzenia Wypożyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz zatwierdzenia Regulaminu jej funkcjonowania.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

wypożyczalnia sprzętu ortopdedycznego i rehabilitacyjnego