Podsumowanie projektu pn. ,,Częstochowa silna dzielnicami.”

🔹Dziś podsumowujemy działania projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, którego jednym z realizatorów był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
🔹W ramach projektu powstało w sumie 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej, z czego 7 prowadził MOPS, a 6 organizacje pozarządowe.
🔹Celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Częstochowy.
🔹Cieszymy się, że nasi uczestnicy nabyli nowe umiejętności, zostali aktywizowani na rynku pracy,a wiele osób zaangażowało się w życie społeczne swoich dzielnic.
🔹Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie wspierali go i byli jego częścią. Dziękujemy instytucjom, organizacjom i podmiotom partnerskim za świetną współpracę! 💚 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=776993972988396