DOSL Podjasnogórska. Trening umiejętności psychospołecznych.

#DOSLPodjasnogórska

📣 Za nami ostatni Trening umiejętności psychospołecznych!

💡🙅‍♀️ Tym razem głównym tematem naszych rozmów była asertywność.

💡 Dużo rozmawialiśmy o tym, jak dobrze powiedzieć nie żeby nie było one przepełnione agresją.

💡 Wspólnie szukaliśmy granic między agresywnym nie,
a tym uległym.

💡 Mieliśmy również czas na przećwiczenie asertywnych odpowiedzi.

💡 Drugą część zajęć poświęciliśmy na podsumowanie wszystkich nabytych podczas zajęć umiejętności.

💡 Teraz uczestnicy wiedzą czym dokładnie są kompetencje społeczne, dlaczego warto je stale doskonalić.

💡 Podczas treningów umiejętności psychospołecznych był czas na ćwiczenie komunikacji, autoprezentacji czy odpowiedniego odmawiania.

💡 Wszystkie zajęcia były niesamowicie wartościowe!

💙 Bardzo dziękujemy Paniom trenerkom, które tak skrupulatnie przekazywały całą swoją wiedzę na tematy związane z umiejętnościami psychospołecznymi.