DOSL Ostatni Grosz. Spotkanie informacyjne w ramach Dni Rodzicielstwa zastępczego.

#DOSLOstatniGrosz

💚 W Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Dni Rodzicielstwa zastępczego.

👪 Spotkanie informacyjne prowadził ekspert, który przekazał szczegółowe informacje na temat rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka oraz szkoleniach przygotowujących kandydatów.

👪 Poinformował o formach wsparcia i pomocy oferowanej rodziną zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, takich jak:

✔️ wynagrodzenie,

✔️ możliwość zatrudnienia osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

✔️ pomoc finansowa na utrzymanie każdego dziecka,

✔️ zwrot wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania,

✔️ dofinansowanie do remontu przystosowującego mieszkanie do potrzeb dzieci,

✔️ wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,

✔️ pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna,

✔️ szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu 🙂

☎️572 376 590