DOSL Grabówka. Spotkanie z uczestnikami projektu.

#DOSLGrabówka

💕 Drodzy Mieszkańcy Grabówki nadszedł czas na ostatnią, finałową część podsumowania naszych działań w projekcie pn. ,, Częstochowa silna dzielnicami”.
💕 Spotkanie, jakie miało miejsce w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej, dostarczyło nam wiele emocji i przywołało wspomnienia, jakie nagromadziły się w czasie trwania projektu.
💕 Niewątpliwie był to okres działań na wielu płaszczyznach:
🔸 relacji społecznych
🔸 inicjatyw lokalnych
🔸 integracji międzypokoleniowych (sąsiedzkich).

Sukcesem tego projektu jest przede wszystkim zaangażowanie, jakie wnieśliście jako Mieszkańcy dzielnicy. Ważna była również współpraca z jednostkami publicznymi.
Działania jakie były podejmowane na przestrzeni lat podczas trwania projektu to przede wszystkim wynik rozmów z Państwem na trenie dzielnicy i w siedzibie DOSL.
Dzięki tym dzielnicowym rozmowom ustalono potrzeby Mieszkańców i Mieszkanek. Realizowaliśmy je poprzez zorganizowanie rozmaitych spotkań ze specjalistami takimi jak m.in.:
🔸 trener umiejętności psychospołecznych
🔸 trener umiejętności zarządzania własnymi środkami finansowymi
🔸 konsultacje prawne.

💕 W ramach projektu odbywały się również spotkania integracyjne, mające na celu scalenie społeczności lokalnej.
💕 Dzięki temu powstawały wspaniałe inicjatywy lokalne m.in.:
📌 pasy zieleni
📌 metamorfoza sali
📌 pikniki i wiele innych działań.

💕 To wszystko mogło mieć miejsce tylko i wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu w nasze działania. Projekt który trwał trzy lata to sukcesy, które powstały dzięki zaangażowaniu Mieszkanek i Mieszkańców dzielnicy.
💕 To Wy jesteście sercem, które nadawało rytm działaniom podejmowanym przez DOSL. Dziękujemy!
💕 Projekt co prawda się kończy, ale wasze działania mogą nadal trwać.
💕 Rozwój dzielnicy leży w waszych rękach.