Dyrekcja MOPS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

Małgorzata Mruszczyk

tel. 34 3724 216, faks. 34 3724 250.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

Emilia Matyjaszczyk

tel. 34 3724 216, faks. 34 3724 250.