Ważne informacje dla osób korzystających ze wsparcia w postaci stypendium szkolnego

Ważne informacje dla osób korzystających ze wsparcia w postaci stypendium szkolnego
Opublikowane
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż w związku z realizacją drugiej transzy stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021, podstawą wypłaty wspomnianych środków jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur za zakup artykułów przeznaczonych na cele edukacyjne w okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r., dokonanych zgodnie z "Wykazem wydatków kwalifikowanych", zatwier...
Więcej

Trwa dystrybuowanie maseczek jednorazowych przekazanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

Trwa dystrybuowanie maseczek jednorazowych przekazanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną z jednostek zajmujących się dystrybuowaniem maseczek jednorazowych, które trafiły do Częstochowy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki są sukcesywnie rozdysponowywane i odbierane przez przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się wspieraniem częstochowianek i częstochowian. MOPS przekazuje  je m.in. do domów pomocy społecznej,...
Więcej

Maseczki dla mieszkańców Częstochowy

Maseczki dla mieszkańców Częstochowy
Opublikowane
Otrzymane z  Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych maseczki  zostaną przekazane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek wsparcia, domów pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej. W dystrybucję maseczek zostaną zaangażowani także pracowni...
Więcej

„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Opublikowane
✅„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A ✅W ramach projektu oferowane jest wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez: ▪udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23.050 zł) na utworzenie firmy, ▪szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospoda...
Więcej

Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa
Opublikowane
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wspólnie z trzema organizacjami pozarządowymi: Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Bankiem Żywności w Częstochowie, realizuje Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 214-2020. Celem głównym Podprogramu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Po...
Więcej