Maseczki dla mieszkańców Częstochowy

Maseczki ochronne
Otrzymane z  Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych maseczki  zostaną przekazane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek wsparcia, domów pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej. W dystrybucję maseczek zostaną zaangażowani także pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe oraz animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.
Czytaj dalej

„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

plakat projektu Młodzi na start
✅„Młodzi na start” – nowy projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A ✅W ramach projektu oferowane jest wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez: ▪udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji w wysokości 23.050 zł) na utworzenie firmy, ▪szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, ▪ wsparcie pomostowe (co miesiąc po 2.600 zł netto) przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia fi...
Czytaj dalej

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wspólnie z trzema organizacjami pozarządowymi: Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Bankiem Żywności w Częstochowie, realizuje Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 214-2020. Celem głównym Podprogramu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, w okresie ...
Czytaj dalej

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SO.261.2.8.2021.MZ Data zamieszczenia: 10.03.2021 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 15.03.2021 r., godz. 12:00 Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE Czytaj więcej >> Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy
Czytaj dalej

Informacja Centrum

Informujemy, iż w związku z odwołaniem przez Wojewodę Śląskiego decyzji PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie wznawia działalność. Centrum będzie otwarte od czwartku, 21 stycznia 2021. Obecnie tworzony jest plan zajęć oraz trwają przygotowania organizacyjne do prowadzenia zajęć bezpiecznie, z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych. Przypominamy też o czasowej zmianie lokalizacji, obecnie Centrum znajduje się przy ul...
Czytaj dalej