Ważne informacje dla osób korzystających ze wsparcia w postaci stypendium szkolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż w związku z realizacją drugiej transzy stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021, podstawą wypłaty wspomnianych środków jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur za zakup artykułów przeznaczonych na cele edukacyjne w okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r., dokonanych zgodnie z "Wykazem wydatków kwalifikowanych", zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS w Częstochowie, dostępnym na naszej stronie internetowej, obowiązującym ...
Czytaj dalej

Tytuł Lady D. 2021 dla pracującej w naszym ośrodku Pani Agnieszki Dybeł

Pracująca w naszym ośrodku Agnieszka Dybeł - częstochowską laureatką "Konkursu Lady D". Serdecznie gratulujemy i pękamy z dumy, że mamy przyjemność współpracować z tak wyjątkową i aktywną osobą. "Ideą konkursu jest promowanie niezwykłych kobiet, które mimo zmagania się z niepełnosprawnością osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych". Organizatorem konkursu jest poseł Marek Plura. Pani Agnieszka Dybeł pracuje w Centrum Pomocy Dziec...
Czytaj dalej

Trwa dystrybuowanie maseczek jednorazowych przekazanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną z jednostek zajmujących się dystrybuowaniem maseczek jednorazowych, które trafiły do Częstochowy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Maseczki są sukcesywnie rozdysponowywane i odbierane przez przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się wspieraniem częstochowianek i częstochowian. MOPS przekazuje  je m.in. do domów pomocy społecznej, placówek wsparcia, i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnospr...
Czytaj dalej

Śniadanie Wielkanocne dla osób potrzebujących – wsparcie mimo trudnego czasu pandemii

Nie będzie – rzecz jasna – tradycyjnego spotkania. Reżim sanitarny je uniemożliwia. Do potrzebujących – samotnych, chorych, będących w kryzysie bezdomności – trafią jednak świąteczne potrawy. Całość – pod patronatem prezydenta Częstochowy – organizuje Fundacja Chrześcijańska ,,Adullam”.  Inicjatywa skierowana jest do 350 mieszkanek i mieszkańców Częstochowy – seniorek i seniorów, samotnych, chorych, będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych bezdomnością bądź już w kryzysie bezdomności...
Czytaj dalej