Trwa nabór do projektu “Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3”

W Częstochowie trwa rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3." (dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).   Projekt ma na celu wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np.Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi, zamieszk...
Czytaj dalej

BEZPIECZNI NA DRODZE W CZĘSTOCHOWIE

W ramach tej kampanii m.in. kierowcy popełniający wykroczenia będą mogli wybrać między mandatem a ,,wejściem w buty” osób pracujących w służbach ratunkowych. To 4. edycja tej miejskiej kampanii społecznej. W dniach 20-22 września zaplanowano m.in.: - rozmowy funkcjonariuszy policji z mieszkankami i mieszkańcami na temat bezpieczeństwa na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych w okolicach szkół, - patrole prewencyjne policji i Straży Miejskiej – akcję informacyjną dotycząc...
Czytaj dalej

KONKURS PLASTYCZNY DLA CZĘSTOCHOWSKICH PRZEDSZKOLAKÓW. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym, który adresowany jest do częstochowskich przedszkolaków. Organizatorem jest Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.  Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością. Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat. Odwoływanie się do takich wartości jak p...
Czytaj dalej

Światowy Dzień FAS

9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS i Dzień Świadomości FASD, który ma uzmysławiać jak negatywne w skutkach jest picie alkoholu przez kobiety w ciąży. Z tej okazji w Częstochowie będą realizowane różnego rodzaju akcje informacyjno-profilaktyczne. FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych, jakie mogą powstawać u dziecka, w wyniku spożywania alkoholu przez ciężarną matkę. Deficyty powstałe w okresie płodowym mają wpływ na rozwój intelektual...
Czytaj dalej

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością, a także “Akademia współpracy obywatelskiej”- nowe projekty realizowanev w Częstochowie

Przekazujemy informacje o dwóch realizowanych w Częstochowie projektach  - „AKTON - aktywizacji osób z niepełnosprawnością” oraz "Akademia współpracy obywatelskiej. Oba są realizowane przez Fundację Oczami Brata. Projekt „AKTON - aktywizacja osób z niepełnosprawnością”  zakłada realizację innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia usług aktywnej integracji. Działanie realizowane będzie od 1 lipca 2021 roku do 31 czerwca 2023 roku. Projekt obejmie wsparciem docelową grupę 4...
Czytaj dalej

Pomoc dla uczniów – przypominamy, że większość wniosków o stypendia szkolne można składać tylko od 1 do 15 września

Uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji mogą w nowym roku szkolnym skorzystać ponownie ze wsparcia finansowego w postaci stypendium szkolnego. By ubiegać się o stypendium, w większości przypadków,  należy złożyć wniosek w nieprzekraczalnym ustawowym terminie terminie od 1 do 15 września. STYPENDIA SZKOLNE CZYM SĄ STYPENDIA SZKOLNE? To pomoc finansowa udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także by wspierać edukację uczn...
Czytaj dalej