Zmiany w programie “Dobry start”, także dot. dzieci w pieczy zastępczej. Wnioski elektroniczne przyjmuje ZUS

Od 1 lipca br. zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia 300+ oraz organ prowadzący postępowanie i wypłacający świadczenie.

Do minionego roku szkolnego 2020/2021 rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z siedzibą w Częstochowie, wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

ZUS ma zapewnić zautomatyzowany proces obsługi programu “Dobry start” oraz pomoc w założeniu profilu na PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie 300+ należy składać do ZUS wyłącznie online, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość, w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się tylko w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.