Wypłatą dodatku w wysokości świadczenia 500+, dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zajmuje się obecnie ZUS

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. przyznaniem i wypłatą dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli 500+, dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzje wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie w sprawie przyznania powyższego świadczenia wygasają z dniem 1 czerwca 2022 r. a przyznane na ich podstawie dodatki będą wypłacane nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 r. Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981).

Wobec powyższego, wnioski o przyznanie i wypłatę świadczenia na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 lutego 2022 r. Wniosek o świadczenie wraz z załącznikami Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje tylko w formie elektronicznej. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o pobycie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka zaświadczenie wydawane będzie przez Stowarzyszenie DLA RODZINY – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy. Dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, funkcjonującym dla miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) i śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.