TYDZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 7- 11 czerwca 2021. ZAPRASZAMY

  • 7-10 czerwca – Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej
  • 11 czerwca – Konferencja online “Moje serce dało Ci dom”

7-11 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wraz ze Stowarzyszeniem DLA RODZINY zaprasza na Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego, w ramach którego odbędą się spotkania informacyjne oraz konferencja tematyczna.

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto rodziców, którzy zdecydowali się zaopiekować czasowo dziećmi, dla których nie są biologicznymi rodzicami. Z tej okazji w Częstochowie organizowany jest Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jego formułę dostosowano do sytuacji pandemicznej.

Konferencja tematyczna, którą zaplanowano na 11 czerwca odbędzie się w formule online. Podczas dwugodzinnego spotkania poruszone zostaną tematy dotyczące idei rodzicielstwa zastępczego: psychologiczne aspekty wyzwań jakie stoją przed rodzicami zastępczymi , szczegóły dotyczące procesu kwalifikacji rodziców zastępczych, wypowie się również jedna z mam zastępczych.

Z kolei w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej od 7 do 10 czerwca będzie można spotkać się z ekspertami w dziedzinie pieczy zastępczej i dowiedzieć się m.in. w jakim celu tworzy się rodziny zastępcze, na jakich zasadach funkcjonują, kto może zostać rodzicem zastępczym. Spotkania poprowadzą eksperci z MOPS i Stowarzyszenia „DLA RODZINY”. Ze względu na pandemię zaplanowano spotkania indywidualne (po wcześniejszym umówieniu się), przewidziano również możliwość połączenia telefonicznego z dyżurującym ekspertem. Przez cały tydzień dyżur w sprawie pieczy będą pełnili także pracownicy MOPS (tel. 34 372 42 24) i Stowarzyszenia (tel. 502 985 101) – w godzinach pracy danej instytucji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIACH TYGODNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO?

Spotkania informacyjne oraz konferencja są otwarte dla wszystkich chętnych osób, udział w  nich jest bezpłatny.

KONFERENCJA „MOJE SERCE DAŁO CI DOM” (11 czerwca 2021, godz. 10.00 – 12.00)

  • konferencja w formule online;
  • na adres mail osoby zgłaszającej organizatorzy prześlą wiadomość zwrotną z linkiem do konferencji online oraz instrukcją logowania;
  • w dniu konferencji wystarczy kliknąć w przesłany link, by w niej uczestniczyć.

SPOTKANIA INFORMACYJNE W DZIELNICOWYCH OŚRODKACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (7-10 czerwca)

  • spotkania indywidualne z ekspertami pracującymi w obszarze pieczy zastępczej – ze względu na pandemię organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie się na spotkanie;
  • zamiast spotkania osobistego – można połączyć się telefonicznie z wybranym DOSL w godzinach dyżuru eksperta;
  • szczegółowe informacje i harmonogram można znaleźć na stronie www.mops.czestochowa.pl.

Organizatorem Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, a współorganizatorem Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W działania włączyły się wszystkie częstochowskie Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej

Poniedziałek 7 czerwca

10.00-11:00 DOSL KIEDRZYN, ul. Ludowa 95, tel. 513 945 156

12:00 – 13:00 DOSL DŹBÓW, ul. Rydla 4, tel. 572 376 632

Wtorek 8 czerwca

9.30– 10.30 DOSL GRABÓWKA, ul. Rocha 250, tel. 572 377 069

10.00-11.00, DOSL MIRÓW, ul. Złota 47, tel. 517 504 501

12.00-13.00 DOSL PÓŁNOC, ul. Czecha 21, tel. 572 376 688

Środa 9 czerwca

10.00 – 11.00 DOSL PODJASNOGÓRSKA, ul. Pułaskiego 59/65, tel. 572 376 671

15.00-16.00 DOSL ŚRÓDMIEŚCIE, al. Kościuszki 13, tel. 663 750 534

16.30-17.30 DOSL RAKÓW, al. Pokoju 13, tel. 669 141 836

Czwartek 10 czerwca

10.00-11.00 DOSL LISINIEC, ul. Wręczycka 124, tel. 572 377 071

12.00 – 13.00 DOSL OSTATNI GROSZ , ul. Szczytowa 28/30 – SP nr 8, tel. 572 376 590

13.00 – 14.00 DOSL BŁESZNO, ul. Rydla 4 (lokal DOSL), tel. 508 759 114

15.00 – 16.00 DOSL GNASZYN-KAWODRZA, ul. Spółdzielczości 4A , tel. 793 132 405

17.00 – 18.00 DOSL WYCZERPY-ANIOŁÓW, ul. Norwida 11/15, tel. 666 651 302

DANE DOTYCZĄCE PIECZY W CZĘSTOCHOWIE

Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną.

Piecza instytucjonalna to w Częstochowie 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 typu rodzinnego.

Piecza rodzinna. Obecnie mamy w Częstochowie 256 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa ponad 370 dzieci w tym: 14 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka,179  rodzin zastępczych spokrewnionych, 58 rodzin zastępczych niezawodowych.

 

 

 

*Przed wysłaniem zgłoszenia na konferencję prosimy o zapoznanie się z klauzulą:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mops.czestochowa.pl;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych;
 4. czas ich przetwarzania jest różny, w zależności od rodzaju aktualnie załatwianej sprawy i procedury w niej obowiązującej. Do tego okresu doliczamy okres przechowywania określonych akt wynikający z przepisów prawa;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załączniki do pobrania