Trwa nabór do projektu “Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3”

W Częstochowie trwa rekrutacja do projektu “Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.” (dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
 
Projekt ma na celu wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np.Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lubzagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jakooddalone od rynkupracy.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie 14-29.09.2021 r.
 
Szczegóły u realizatora projektu oraz w załączonych ogłoszeniach.
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie
ul. Feliksa Nowowiejskiego 14
42-217 Częstochowa
 

Załączniki do pobrania