Trwa dystrybuowanie maseczek jednorazowych przekazanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną z jednostek zajmujących się dystrybuowaniem maseczek jednorazowych, które trafiły do Częstochowy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Maseczki są sukcesywnie rozdysponowywane i odbierane przez przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się wspieraniem częstochowianek i częstochowian.
MOPS przekazuje  je m.in. do domów pomocy społecznej, placówek wsparcia, i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej.

W dystrybucję maseczek zostaną zaangażowani także pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe, animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.

W ramach ogólnopolskiej akcji miasto ma otrzymać łącznie około 850 tys. jednorazowych maseczek medycznych.

 

Dystrybucja maseczek ochronnych Dystrybucja maseczek ochronnych Dystrybucja maseczek ochronnych Dystrybucja maseczek ochronnych Dystrybucja maseczek ochronnych Dystrybucja maseczek ochronnych