Światowy Dzień FAS

9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS i Dzień Świadomości FASD, który ma uzmysławiać jak negatywne w skutkach jest picie alkoholu przez kobiety w ciąży. Z tej okazji w Częstochowie będą realizowane różnego rodzaju akcje informacyjno-profilaktyczne.

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych, jakie mogą powstawać u dziecka, w wyniku spożywania alkoholu przez ciężarną matkę. Deficyty powstałe w okresie płodowym mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w czasie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Po raz pierwszy Dzień FAS odbył się w Nowej Zelandii. Datę i godzinę wybrano nieprzypadkowo – obchody zainaugurowano 9.09.1999 o godzinie 9.09, co miało symbolizować dziewięć miesięcy ciąży bez alkoholu. W kolejnych latach dzień poświęcony świadomości FAS zaczęto obchodzić także w innych państwach, w tym w Polsce, zawsze 9 września.

W czwartek, 9 września po raz kolejny będziemy też go obchodzić w Częstochowie w kilku miejscach. Oprócz akcji informacyjnej – będzie kolportowania specjalnie przygotowanej na ten dzień ulotka informacyjna – odbędą się spotkania profilaktyczne z ekspertami m.in. psychologami i terapeutami uzależnień. Będzie można wziąć udział w prelekcjach i pogadankach, projekcji filmów dotyczących problemu FASD. Dla uczestników spotkań udostępnione będą alkogogle i narkogogle. Dzieci zostaną zaproszone do udziału w tematycznym konkursie plastycznym. Szczegółowy plan działań – poniżej.

Organizatorem częstochowskich obchodów Światowego Dnia FAS i Dnia Świadomości FASD jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, partnerami działań są m.in.: MOPS w Częstochowie, Stowarzyszenie DLA RODZINY, Fundacja Chrześcijańska Adullam, Fundacja dla Rozwoju.

Więcej o FASD
FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) charakteryzują: uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się i koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi, przestrzeganiem norm społecznych.

Najcięższa forma uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol to Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również: zaburzenia wzrostu (masa i długość ciała), a także charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej.

9 WRZEŚNIA 2021 – OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA FAS W CZĘSTOCHOWIE

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, ul. Krakowska 34
*    12.00-13.00 – prelekcja z pokazem filmowym na temat „Zespół FAS – objawy i wczesne rozpoznawanie”.
*    12.00-14.00 – warsztaty profilaktyczne z użyciem alkogogli i narkogogli oraz wręczanie ulotek uczestnikom/uczestniczkom wydarzenia.
*    14.00-15.00 – konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci i młodzieży pt. „Mój dom wolny od uzależnień”.
*    15.00-15.30 – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.

Stowarzyszenie DLA RODZINY
*    10.00-14.00 – akcja informacyjno-profilaktyczna w centrum Częstochowy – rozdawanie ulotek „Czym jest FAS” przez przedstawicieli Stowarzyszenia DLA RODZINY.
*     11.00-12.30 – Częstochowskie Centrum Wsparcia dla Rodziny – ul. Józefa Sułkowskiego 9 – spotkanie z rodzinami, z którymi pracuje asystent rodziny
– prezentacja filmu „Nikola – historia prawdziwa” oraz dyskusja o problemie FAS, rozdanie ulotek informacyjnych „Czym jest FAS?”
*    16.00-17.30 – Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny – ul. Józefa Sułkowskiego 9 – spotkanie z rodzinami zastępczymi i usamodzielnionymi wychowankami pieczy zastępczej
– prezentacja filmu „Nikola – historia prawdziwa” oraz dyskusja o problemie FAS, rozdanie ulotek informacyjnych  „Czym jest FAS?”
*    Ponadto: zapoznanie Radnych Miasta Częstochowy z problemem FAS

Fundacja Dla Rozwoju
*    10.00 – spotkanie edukacyjne w Klubie Mieszkańca Śródmieście.
*    W ciągu dnia – spotkania z mieszkańcami w dzielnicy – akcja edukacyjna – rozpowszechnianie ulotek, pogadanki tematyczne.
*    Dodatkowo – akcja edukacyjno-informacyjna w portalu społecznościowym.