Rodziny zastępcze wciąż poszukiwane. Podsumowanie Konferencji “Moje serce dało Ci dom”

W Częstochowie pamiętano o święcie rodziców zastępczych. Z tej okazji została zorganizowana konferencja tematyczna. Od 7 do 10 czerwca odbywały się także spotkania informacyjne w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnej, podczas których zachęcano do tworzenia rodzin zastępczych.

Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Stowarzyszenie DLA RODZINY. Jego zwieńczeniem była XIV Konferencja „Moje serce dało Ci dom” zorganizowana w formule online 11 czerwca. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Ta konferencja to zawsze okazja do merytorycznych dyskusji na temat rodzicielstwa zastępczego, ale także możliwość złożenia życzeń wszystkim rodzicom zastępczym – podkreślał uczestniczący w konferencji prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – To także czas, gdy chcemy wszystkim przypomnieć jak ważną misję realizują rodzice zastępczy opiekując się dziećmi, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.

Podczas konferencji o radościach i wyzwaniach jakie stoją przed rodzicem zastępczym opowiedziała jedna z mam zastępczych. Uczestnicy mogli także wysłuchać psycholog pracującej na co dzień rodzinami zastępczymi oraz dziećmi, a także dowiedzieć się jakie formalności czekają kandydatów na rodziców zastępczych w jaki sposób można założyć taką zawodową rodzinę. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Rodzina dla dziecka – dziecko dla rodziny”

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą ludzie, którzy zdecydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, dla którego nie są biologicznymi rodzicami. System rodzinnej pieczy zastępczej powstał, by zapewnić opiekę i wsparcie tym dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych. Pobyt dziecka w pieczy jest czasowy – do momentu uregulowania jego sytuacji rodzinnej bądź prawnej.

Rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oferowana jest pomoc i wsparcie m.in.: wynagrodzenie, pomoc finansowa, wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna, szkolenia.

Wciąż brakuje rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych. Wszystkie osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do MOPS lub Stowarzyszenia DLA RODZINY.

    •  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie www.mops.czestochowa.pl
      ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 , 42-217 Częstochowa , Tel. 34 372 42 24.
    • Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, www.dlarodziny.com
      ul. Józefa Sułkowskiego 9, 42-202 Częstochowa , Tel. 502 985 101.

DANE DOTYCZĄCE PIECZY W CZĘSTOCHOWIE

Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną.

Piecza instytucjonalna to w Częstochowie 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 typu rodzinnego.

Piecza rodzinna. Obecnie mamy w Częstochowie 256 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa ponad 370 dzieci w tym: 14 rodzin zastępczych zawodowych, 5 rodzinnych domów dziecka,179  rodzin zastępczych spokrewnionych, 58 rodzin zastępczych niezawodowych.

nfd

nfd

nfd