Maseczki dla mieszkańców Częstochowy

Maseczki ochronne

Otrzymane z  Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych maseczki  zostaną przekazane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do placówek wsparcia, domów pomocy społecznej, instytucji i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej. W dystrybucję maseczek zostaną zaangażowani także pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe oraz animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.