Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

Osoby dorosłe w kryzysie psychicznym mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów. Udziela go między innymi Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, w którym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.

W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: psychiatra, prawnik, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, asystent zdrowienia, seksuolog.

W ramach Centrum Wsparcia działa:

  • Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222
    LINIA JEST BEZPŁATNA, A POMOC PSYCHOLOGA DOSTĘPNA JEST 24 GODZINY PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU
  • E-mail: porady@centrumwsparcia.pl
  • Czat
  • Stronę www.centrumwsparcia.pl
  • Istnieje także możliwość skorzystania ze spotkań online 

Na stronie dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy, samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

Szczegółowe informacje:

Strona główna