BEZPIECZNI NA DRODZE W CZĘSTOCHOWIE

W ramach tej kampanii m.in. kierowcy popełniający wykroczenia będą mogli wybrać między mandatem a ,,wejściem w buty” osób pracujących w służbach ratunkowych.

To 4. edycja tej miejskiej kampanii społecznej. W dniach 20-22 września zaplanowano m.in.:
– rozmowy funkcjonariuszy policji z mieszkankami i mieszkańcami na temat bezpieczeństwa na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych w okolicach szkół,
– patrole prewencyjne policji i Straży Miejskiej – akcję informacyjną dotyczącą prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych,
– akcję informacyjną na temat bezpiecznego poruszania się niechronionego uczestnika ruchu drogowego, mającą na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów,
– kontrole stanu trzeźwości kierujących pojazdami, prowadzone przez policjantów z Wydziału ruchu Drogowego Komendy Miejskiej policji w Częstochowie, połączone z przekazywaniem podstawowych informacji o szkodliwości alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla użytkowników dróg.

Ponadto zostaną zrealizowane:
– spotkania tematyczne z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli, prowadzone w szkołach przez pracowników Centrum Edukacyjno-Interwencyjnego Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi oraz prelekcje w szkołach i przedszkolach prowadzone przez policjantów,
– porady na temat możliwości skorzystania z pomocy w przypadku problemów z uzależnieniem i przemocą.

Dodatkowo – z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – kierowcy ,,przyłapani” na wykroczeniach w ruchu drogowym będą mieli do wyboru: zapłacić mandat albo wziąć udział w eksperymencie, polegającym na wcieleniu się w pracowników służb, które zwykle pracują na miejscu wypadku. W wyznaczonym miejscu, obok policjantów, pojawią się więc strażacy i ratownicy medyczni oraz karawan pogrzebowy. Kierowca, który wybierze zadanie, będzie brał udział w pozorowanej akcji ratunkowej. Ubrany w strój strażaka będzie musiał m.in. w symulowanej sytuacji ugasić ogień, wynieść poszkodowanego z płonącego samochodu, udzielić pierwszej pomocy, która – niestety –  zakończy się śmiercią osoby poszkodowanej. Na koniec wspólnie z pracownikiem zakładu pogrzebowego kierowca włoży ciało do karawanu.

Taki pomysł jako element kampanii ma na celu uzmysłowienie kierującym zagrożenia związanego z lekceważeniem przepisów ruchu drogowego, a także trudów pracy służb pracujących na miejscu wypadku drogowego.

Kampania realizowana jest łącznie z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu.

Organizatorem kampanii jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; współorganizatorami – Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

grafika obok: ulotka informacyjna kampanii