Zakończenie projektu “Częstochowa silna dzielnicami”

Z dniem 30 czerwca 2021 zakończył się projekt „Częstochowa silna dzielnicami”, którego beneficjentem była Gmina Miasto Częstochowa, a jednym z realizatorów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
🔹W ramach projektu powstało w sumie 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej, z czego 7 prowadził MOPS, a 6 organizacje pozarządowe.
🔹Celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Częstochowy.
🔹Cieszymy się, że nasi uczestnicy nabyli nowe umiejętności, zostali aktywizowani na rynku pracy,a wiele osób zaangażowało się w życie społeczne swoich dzielnic.
🔹Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie wspierali go i byli jego częścią. Dziękujemy instytucjom, organizacjom i podmiotom partnerskim za świetną współpracę!
Podsumowanie w formie prezentacji – można zobaczyć na profilu facebook DOSL MOPS: