Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Prezentujemy w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – deklarację dostępności oraz raport z zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności