Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczących wypracowania praktycznych umiejętności rozpoznawania i reagowania na syndrom wypalenia zawodowego

Znak sprawy: SO.261.4.9.2019.MZ
Data zamieszczenia: 29.05.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 05.06.2019 r. do godz. 12:00
Wynik postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE