Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących sposobu prowadzenia pracy socjalnej w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.5.2019.MZ
Data zamieszczenia: 04.03.2019 r.

Tryb postępowania: usługi społeczne  (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 12.03.2019 r. do godz. 12:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert: tego samego dnia, godz. 12:30
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

UWAGA!
W dniu 12.03.2019 r. opublikowano informację z otwarcia ofert.