Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.4.11.2019.MZ
Data zamieszczenia: 16.07.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert:24.07.2019 r. do godz. 12:00Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 25.07.2019 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE