Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.10.2018.MZ
Data zamieszczenia: 03.12.2018 r.
Tryb postępowania: usługi społeczne, art. 138o ustawy Pzp
Wartość zamówienia: dowolna wartość
Termin składania ofert: 11.12.2018 13:00 (pisemnie)
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15
Status zamówienia: UNIEWAŻNIONE