Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.3.1.2019.MZ
Data zamieszczenia: 16.01.2019 r.

Tryb postępowania: usługi społeczne i inne  (art. 138o ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 24.01.2019 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE