Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji grupowych dotyczących sposobu realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”.

Znak sprawy: SO.261.3.6.2019.MZ
Data zamieszczenia: 17.04.2019 r.

Tryb postępowania: usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
Termin składania ofert: 25.04.2019 r. do godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE