Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.12.2019.MZ
Data zamieszczenia: 02.09.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 06.09.2019 r. , godz. 12:00 (elektronicznie) – zamknięty

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania