Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.8.2019.MZ
Data zamieszczenia: 08.05.2019 r.

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy pzp
Termin składania ofert: 14.05.2019 r. do godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania