Zapewnienie konsultacji medycznych przez lekarza specjalistę posiadającego uprawnienia do zlecania zabiegów fizjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Znak sprawy: SNA.261.2.76.2016.MZ
Data zamieszczenia: 08.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 21.12.2016 r. (środa) do godz 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

Status postępowania: UNIEWAŻNIONE

Załączniki do pobrania