Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.34.2017.MZ

Data zamieszczenia: 08.12.2017 r.

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €

Termin składania ofert: 19.12.2017 (wtorek) do godz. 13:00  

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

 

 

Załączniki do pobrania