Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.45.2020.MZ
Data zamieszczenia: 07.12.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.12.2020 r., godz. 12:00

Uwaga! W dniu 15.12.2020 r. udzielono odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.12.2020 r.

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania