Zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie serwisowania oprogramowania ASSECO WAPRO, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.3.2020.MZ
Data zamieszczenia: 09.01.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 13.01.2020 r., godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania