Zakup środków dezynfekcyjnych oraz artykułów higienicznych na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.7.2020.MZ
Data zamieszczenia: 24.06.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 02.07.2020 r., godz. 12:00 – rozstrzygnięte

UWAGA!

Informacja o modyfikacji treści zapytania ofertowego – 26.06.2020 r.