Zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na realizację inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.13.2019.MZ
Data zamieszczenia: 25.11.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 02.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie) – zmieniony do 04.12.2019 r. do godz. 12:00

Uwaga! Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019 r.

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE