Zakup pomocy dydaktycznych oraz zestawów do gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami” (2 części)

Znak sprawy: SO.261.4.6.2020.MZ
Data zamieszczenia: 24.06.2020 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
Termin składania ofert: 02.07.2020 r., godz. 12:00 – rozstrzygnięte

UWAGA!

Informacja o modyfikacji treści zapytania ofertowego – 26.06.2020 r.