Zakup namiotów plenerowych oraz mebli przeznaczonych do użytku zewnętrznego na potrzeby realizacji inicjatyw sąsiedzkich mających na celu włączenie mieszkańców w życie dzielnicy, organizowanych w obszarach funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.14.2019.MZ
Data zamieszczenia: 13.12.2019 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.12.2019 r., godz. 12:00 (elektronicznie)
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE