Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.79.2016.MZ
Data zamieszczenia: 30.12.2016 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 09.01.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: 09.01.2017 r. o godz. 13:15

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania