Zakup i sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2017 r.

Znak sprawy: SNA.261.2.1.2017.MZ
Data zamieszczenia: 03.01.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 11.01.2017 r. (środa) do godz. 13:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

UWAGA!
W dn. 04.01.2017 r. opublikowano odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dn. 04.01.2017 r.
W dn. 10.01.2017 r. opublikowano odpowiedź na zapytanie z dn. 09.01.2017 r.
W dn. 13.01.2017 r. opublikowano informację o wynikach postępowania.

Załączniki do pobrania