Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.39.2018.MZ
Data zamieszczenia: 19.10.2018 r.
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 26.10.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie)

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania