Zakup i dostawa zestawów animacyjnych na potrzeby realizacji zajęć animacyjnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.4.10.2019.MZ
Data zamieszczenia: 12.07.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 22.07.2019 r. do godz. 12:00
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE

UWAGA! Załącznik nr 2 – formularz cenowy dostępny w BIP

Załączniki do pobrania