Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

Znak sprawy: SNA.261.2.43.2017.MZ
Data zamieszczenia: 06.07.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Wartość zamówienia: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 17.07.2017 r. (poniedziałek) do godz. 13:00 elektronicznie na adres przetargi@mops.czestochowa.pl – zamknięty

Status postępowania: ZAKOŃCZONE

Załączniki do pobrania