Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.3.8.2018.MZ
Data zamieszczenia: 09.10.2018 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 633860-N-2018

Termin składania ofert: 18.10.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie)

UWAGA!
– w dniu 19.10.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert

Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE