Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.23.2019.MZ
Data zamieszczenia: 06.06.2019 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 11.06.2019 r. do godz. 12:00 – zamknięty

Status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

Załączniki do pobrania