Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

Znak sprawy: SO.261.3.7.2018.MZ
Numer ogłoszenia: 616741-N-2018
Data zamieszczenia: 13.09.2018 r.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21.09.2018 r. do godz. 13:00 (pisemnie) – przesunięty do dnia 24.09.2018 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13:15
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE
UWAGA!
– w dniu 14.09.2018 r. zamieszczono odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 14.09.2018 r.
– w dniu 20.09.2018 r. zamieszczono odpowiedź na pytania do SIWZ z dnia 18.09.2018 r.
– w dniu 20.09.2018 r. przesunięto termin składania ofert do dnia 24.09.2018 r., godz. 13:00
w dniu 24.09.2018 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert