Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SNA.261.2.12.2017.MZ
Data zamieszczenia: 16.02.2017 r.
Tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
Wartość: poniżej 30.000 € netto

Termin składania ofert: 22.02.2017 r. (środa) do godz. 12:00 – zamknięty
Termin otwarcia ofert: brak

Załączniki do pobrania