Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

Znak sprawy: SO.261.4.11.2018.MZ
Data zamieszczenia: 13.11.2018 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
Termin składania ofert: 20.11.2018 r. do godz. 13:00 (elektronicznie) zamknięty
Status zamówienia: ROZSTRZYGNIĘTE