Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Znak sprawy: SO.261.2.18.2018.MZ
Data zamieszczenia: 29.03.2018 r.
Tryb postępowania: art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 €
Termin składania ofert: 05.04.2018 r. (czwartek) do godz. 13:00 – elektronicznie – zamknięty

status postępowania: ROZSTRZYGNIĘTE

 

Załączniki do pobrania